Thủ tướng tiếp tục có công điện về tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản

Ngày 24-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký công điện về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Một dự án bất động sản ở H.Nhơn Trạch nhiều năm chưa hoàn thành

Thủ tướng cho rằng, thời gian qua, các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tạo được những chuyển biến tích cực nhất là về nguồn vốn, pháp lý. Từ đầu năm 2023 đến nay, có 10 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân được khởi công với tổng số gần 20 ngàn căn, có 20 tỉnh công bố danh mục 52 dự án đủ điều kiện vay vốn từ chương trình tín dụng 120 ngàn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, vẫn còn những khó khăn, vướng mắc liên quan tới pháp lý, giao đất, xác định giá đất, thị trường vốn, thủ tục hành chính...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cần chủ động tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại các văn bản chỉ đạo trước đây. Nguyên tắc vướng mắc thuộc thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó phải giải quyết, không né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm. Thủ tướng cũng giao trách nhiệm trực tiếp cho: Bộ trưởng các bộ: Bộ Xây dựng, TN-MT và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tùy ưu tiên tập trung giải quyết các vướng mắc liên quan đến thủ tục triển khai dự án, thủ tục đất đai, tín dụng.

Dự án Aqua City từng bước được tháo gỡ sau đề xuất cho Tổ công tác của Thủ tướng thí điểm tháo gỡ khó khăn
Dự án Aqua City (TP.Biên Hòa) từng bước được tháo gỡ sau đề xuất cho Tổ công tác của Thủ tướng thí điểm tháo gỡ khó khăn

Chủ tịch UBND cấp tỉnh khẩn trương hoàn thành việc lập, điều chỉnh, bổ sung chương trình/kế hoạch phát triển nhà ở từng năm từ nay đến năm 2030. Rà soát, thống kê các dự án bất động sản đang triển khai, phân loại dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc và chủ động làm việc với từng doanh nghiệp, từng dự án xác định nguyên nhân và tháo gỡ theo thẩm quyền hoặc gửi về Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết. Đẩy nhanh việc lập, phê duyệt các quy hoạch, nhất là quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị làm cơ sở để triển khai dự án bất động sản đồng bộ, hiện đại.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục đầu tư, xây dựng, giao đất, xác định giá đất, sớm triển khai thực hiện các dự án bất động sản, trong đó ưu tiên đẩy nhanh tiến độ các dự án bất động sản công nghiệp, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Chỉ đạo Sở TN-MT, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tập trung giải quyết, tháo gỡ ngay các vướng mắc, chậm trễ về giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất.

Các giải pháp trên vừa tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy thị trường bất động sản vừa góp phần thực hiện có hiệu quả đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Theo Hoàng Lộc/ĐN