HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT THÔNG TIN HỘI VIÊN

Tài liệu hướng dẫn người dùng đăng ký (hội viên mới)/ đăng nhập website Doanh nhân trẻ Đồng Nai (gọi tắt là Website) và cập nhật thông tin hội viên để thể hiện thông tin hội viên được đầy đủ, rõ ràng hơn và tăng sự kết nối trên môi trường số.

Hệ thống Website

Website được truy xuất trực tiếp tại link https://doanhnhantredongnai.com

Đăng ký tài khoản mới

Đối với người dùng chưa có tài khoản hội viên trên Website, thực hiện việc tạo mới tài khoản để trở thành hội viên trên website. 

Các bước tạo tài khoản mới

Bước 1: Vào website theo link cung cấp ở trên

Bước 2: Chọn mục Đăng ký / Đăng nhập (Hình 1)

Hình 1: Chọn Đăng ký / Đăng nhập để đăng ký mới tài khoản hoặc đăng nhập hệ thống

 

 

Bước 3: Chọn Đăng ký (Hình 2)

Hình 2: Chọn Đăng ký để tạo tài khoản mới

 

Bước 4 Điền thông tin tài khoản mới

 • Người dùng cung cấp thông tin gồm Họ tên, email, mật khẩu và chọn 02 mục Tôi đồng ý …(Hình 3).

 • Nút Đăng ký sẽ chuyển sang xanh và chọn Đăng ký. Hoàn tất đăng ký tài khoản mới

 • Lưu ý: Nếu email hoặc mật khẩu không hợp lệ, hệ thống sẽ báo lỗi (dòng chữ màu đỏ), người dùng hiệu chỉnh lại cho đúng và chọn nút Đăng ký lại.

Hình 3: Điền thông tin để tạo tài khoản mới

Đăng nhập website với tài khoản đã tạo

Đối với người dùng đã có tài khoản hội viên tạo trước đó trên Website, thực hiện các bước sau để đăng nhập hệ thống

 1. Bước 1: Vào website theo link cung cấp ở trên

 2. Bước 2: Chọn mục Đăng ký / Đăng nhập (Hình 1)

 3. Bước 3: Điền email và password đã đăng ký và chọn nút Đăng nhập (Hình 4). Sau khi đăng nhập thành công, góc phải hệ thống sẽ xuất hiện Họ tên hội viên

Hình 4: Điền thông tin và đăng nhập hệ thống

 

Cập nhật thông tin hội viên

Để cập nhật thông tin hội viên (hình ảnh, thông tin về cơ sở sản xuất/ doanh nghiệp….), hội viên thực hiện các bước sau

 1. Bước 1: Đăng nhập hệ thống.

 2. Bước 2: Di chuyển con trỏ chuột đến Tên hội viên và chọn mục Quản lý (Hình 5)

Hình 5: Chọn Quản lý để cập nhật thông tin của hội viên

 

Cập nhật thông tin cần thiết ở trang cá nhân của hội viên (Hình 6)

 • Chọn tab Cập nhật thông tin

 • Điền thông tin cần thể hiện

 • Upload ảnh đại diện (Dung lượng file ảnh nhỏ hơn 5MB)

 • Chọn nút Lưu để lưu lại thông tin

Hình 6: Cập nhật thông tin của hội viên

 

 

Cách giảm size ảnh trên laptop 

Để cập nhật hình ảnh lên hệ thống, dung lượng size ảnh phải phù hợp với nội dung mục (Ví dụ ảnh thành viên hội có kích thước không quá 5MB).

Đối với ảnh có kích thước vượt ngưỡng cho phép, người dùng có thể thực hiện theo các bước sau để giảm kích thước file.

 1. Bước 1: mở file ảnh 

 2. Bước 2: Click phải chuột vào file ảnh chọn Resize Image (Hình 7)

 3. Bước 3: Thay đổi size như mong muốn (Hình 8) rồi nhấn lưu (Save)

Hình 7: Chọn resize image

 

 

Hình 8: Chọn size ảnh như mong muốn