Lễ trao vốn cho Hội khuyết tật huyện Nhơn Trạch

Hưởng ứng phong trào “Lá lành đùm lá rách” Cùng trong buổi sáng ngày 09/07 Hội Doanh Nhân trẻ Đồng Nai đã đến tham và hỗ trợ vốn không hoàn lại cho ông Nguyễn Văn Phê , trao vốn vay cho người khuyến tật xã Phu Hội, huyện Nhơn Trạch với số tiền 95 triệu đồng.


Lễ trao vốn cho Hội khuyết tật huyện Nhơn Trạch

Lễ trao vốn cho Hội khuyết tật huyện Nhơn Trạch

Lễ trao vốn cho Hội khuyết tật huyện Nhơn Trạch

Lễ trao vốn cho Hội khuyết tật huyện Nhơn Trạch