Xây dựng kế hoạch tổng thể về vệ sinh an toàn thực phẩm

Đó là nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Đồng Nai vừa mới được sáp nhập cùng Ban chỉ đạo dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (dự án LIFSAP tỉnh).

Đó là nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Đồng Nai vừa mới được sáp nhập cùng Ban chỉ đạo dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (dự án LIFSAP tỉnh).

Khách mua hàng tại cửa hàng thực phẩm Nam Châu Sơn Foods trên đường Hà Huy Giáp, TP.Biên Hòa
Khách mua hàng tại cửa hàng thực phẩm Nam Châu Sơn Foods trên đường Hà Huy Giáp, TP.Biên Hòa

Theo đó, Ban Chỉ đạo mới này sẽ giúp UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng, điều phối hoạt động công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, ngoài việc xây dựng  kế hoạch tổng thể và kế hoạch hàng năm về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, Ban Chỉ đạo còn hướng dẫn kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện công tác này trên địa bàn tỉnh, báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, Ban còn chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị phối hợp triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm; giải quyết các vấn đề quan trọng liên quan đến bảo đảm an toàn thực phẩm trong tỉnh; đề xuất, bổ sung, sửa đổi những văn bản về vệ sinh an toàn thực phẩm cho phù hợp với thực tế…

Theo Vân Nam/ĐN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *