Thông tin hỗ trợ Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Văn phòng Hội DNT Đồng Nai xin trân trọng thông tin tới các Quý Doanh Nghiệp hội viên, công ty trên địa bàn tỉnh Đồng Nai về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai của các sở ngành dưới đây:

– Sở kế hoach và đâu tư: Tại đây

– Sở Khoa học và công nghệ: Tại đây
Phu lục hỗ trợ của sở khoa học và công nghệ: tại đây

Văn phòng Hội DNT Đồng Nai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *