Phân tích chuyên sâu Báo cáo tài chính

Triển khai thực hiện công tác hỗ
trợ doanh nghiệp năm 2016, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai phối hợp với Trung
tâm XTTM tổ chức lớp tập huấn “Phân tích chuyên sâu Báo cáo tài chính” vào ngày
09/04/2016 nằm giúp các Hội viên trong Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai hiểu rõ
về phân tích Báo cáo tài chính; Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
phân tích Bảng cân đối kế toán; phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ; phân tích
báo cáo tài chính tổng thể do thầy Hoàng Văn Điệp – Chuyên gia, Giảng viên Tài
chính – Kế toán quản trị trường Doanh nhân Pace, PTI; Chương trình MBA
Benndictine (Hoa Kỳ), MBA UBIS University ( Geneva-Thuỵ Sĩ); Thành viên CLB
Giám đốc tài chính VN VCFO giảng dạy.

phân tích báo cáo tài chính 
 Thầy Hoàng Văn Điệp hướng dẫn phân tích báo cáo tài chính.

Ngày tập huấn có sự tham gia của
hơn 40 học viên, được chia làm 2 buổi với buổi sáng là phần lý thuyết ,buổi chiều
là phần thực hành bằng bài tập thực tế. Buổi học diễn ra trong không khí sôi nổi
với những phần trình bày cũng như những câu hỏi đáp giữa các học viên trong phần
thực hành. Kết thúc buổi học các học viên đã có thể hiểu được “Phân tích Báo
cáo tài chính” là như thế nào? và cách thức thực hiện nó ra sao?. Hy vọng rằng
các anh chị có thể áp dụng thành công kiến thức này cho chính doanh nghiệp của
mình.


Văn phòng Hội DNT Đồng Nai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *