Phạm Thị Hương.

Tên: Phạm Thị Hương
Chức vụ: Giám đốc
Doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Sa Lập Kim

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *