Phạm Thanh Hải

Tên: Phạm Thanh Hải
Chức vụ: Giám Đốc
Doanh nghiệp: Cơ sở Minh Hoàng Auto

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *