Nguyễn Thanh Phong

Tên: Nguyễn Thanh Phong.
Chức vụ: Phó Giám Đốc
Doanh nghiệp: Công ty TNHH Ba Quế.
Ngành nghề: gas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *