Nguyễn Quốc Huy

Tên: Nguyễn Quốc Huy
Chức vụ: P.Trưởng khoa tài chính – Nhà đầu tư
Doanh nghiệp: ĐH Lạc Hồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *