Kết hợp cùng xúc tiến thương mại, đầu tư

Ngày 30-11, được sự ủy quyền của UBND tỉnh, ông Phạm Việt Phương, Chánh văn phòng UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành về việc xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch ở nước ngoài và tại chỗ.

Đại diện các sở ngành tham gia cuộc  họp
Đại diện các sở, ngành tham gia cuộc họp

Theo ý kiến của các sở, ngành, tỉnh nên lồng ghép xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch vào thành 1 đoàn để xúc tiến ở nước ngoài hay tại chỗ sẽ hiệu quả hơn, vì như vậy sẽ tiết kiệm được chi phí xúc tiến, đồng thời chương trình lại cô đọng. Bên cạnh đó, khi tổ chức các đợt xúc tiến nên liên kết với các tỉnh, thành lân cận để vừa có thể hỗ trợ lẫn nhau, vừa tránh trường hợp đoàn tỉnh này vừa về, tỉnh khác lại đến, hiệu quả sẽ không cao.

Xục tiến thương mại, đầu tư tại chỗ
Xúc tiến thương mại, đầu tư tại chỗ (ảnh tư liệu)

Ngoài ra, đại diện nhiều sở, ngành cũng đề xuất, mỗi năm tỉnh nên làm lại phim, tư liệu giới thiệu về từng lĩnh vực đang thu hút đầu tư để tạo sự hấp dẫn, mới mẻ cho các doanh nghiệp đang muốn tìm cơ hội đầu tư vào tỉnh.

Tại cuộc họp, Chánh văn phòng UBND tỉnh Phạm Việt Phương yêu cầu trong thời gian tới, các sở, ngành phối hợp xây dựng những thông tin cụ thể trong mời gọi đầu tư, xúc tiến thương mại để giới thiệu lên website của tỉnh và một số website uy tín trên lĩnh vực đầu tư khác của Việt Nam và thế giới để quảng bá về môi trường đầu tư của tỉnh. Trong đó, cần thường xuyên cập nhật những chính sách, chủ trương mới trong đầu tư.

                                                   Theo Hương Giang/ĐN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *