Category Archives: Khóa Học

6 bước xây dựng doanh nghiệp thịnh vượng

Sáng nay, Hội doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng ActionCOACH tổ chức hội thảo chuyên đề “6 bước xây dựng doanh nghiệp thịnh vượng” với sự hiện diện của hơn 50 anh chi học viên là các quản lý hoặc chủ doanh nghiệp.   Buổi chia sẻ do chuyên gia Nhà huấn…

Chia sẻ kỹ năng bán hàng cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Ngày 16-4, Câu lạc bộ khởi nghiệp thuộc Hội doanh nhân trẻ Đồng Nai đã tổ chức lớp tập huấn chia sẻ kinh nghiệm bán hàng và những kỹ năng giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp thuộc Câu lạc bộ khởi nghiệp Đồng Nai. Tham dự chương trình, hơn 50 học viên là…

Phân tích chuyên sâu Báo cáo tài chính

Triển khai thực hiện công tác hỗ trợ doanh nghiệp năm 2016, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai phối hợp với Trung tâm XTTM tổ chức lớp tập huấn “Phân tích chuyên sâu Báo cáo tài chính” vào ngày 09/04/2016 nằm giúp các Hội viên trong Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai hiểu…

Khải giảng miễn phí lớp tập huấn ngày 15/08/2015

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp quản trị hiệu quả chi phí sản xuất của doanh nghiệp mình, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai tổ chức lớp tập huấn “QUẢN LÝ SẢN XUẤT HIỆU QUẢ – GIẢM CHI PHÍ TRONG SẢN XUẤT” vào ngày 15/08/2015 vừa qua nằm giúp các Hội viên trong Hội…

Khải giảng miễn phí lớp tập huấn ngày 15/08/2015

Khai giảng miễn phí lớp tập huấn ” QUẢN LÝ SẢN XUẤT HIỆU QUẢ – GIẢM CHI PHÍ TRONG SẢN XUẤT” 1. Nội dung: Vai trò, tác động của sản xuất với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp; Các yếu tố tác động đến chi phí sản xuất; khái niệm về chi phí sản xuất,…

QUẢN TRỊ CHI PHÍ – QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN

Chuyên đề: Lập và quản lý ngân sách doanh nghiệp”   Triển khai thực hiện công tác hỗ trợ doanh nghiệp năm 2015,Trung tâm Khuyến công Đồng Nai phối hợp cùng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai tổ chức lớp tập huấn “Quản trị chi phí – quản trị dòng tiền – chuyên đề:…