Các khu công nghiệp thu hút 1.688 dự án đầu tư

Ngày 9-5, Phó chủ tịch Trần Văn Vĩnh đã làm việc với các công ty hạ tầng các khu công nghiệp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động.

 Ngày 9-5, Phó chủ tịch Trần Văn Vĩnh đã làm việc với các công ty hạ tầng các khu công nghiệp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh chỉ đạo tại cuộc họp.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh chỉ đạo tại cuộc họp

Đến nay, Đồng Nai có 32 khu công nghiệp được thành lập với diện tích hơn 10.240 hécta. Trong đó, 31 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động và 1 khu công nghiệp đang trong quá trình giải phóng mặt bằng. Các khu công nghiệp của tỉnh thu hút 1.688 dự án gồm 1.232 dự án đầu tư nước ngoài và 456 dự án đầu tư trong nước. Các dự án đã đi vào sản xuất, giải quyết việc làm cho 576 ngàn lao động.

Theo đại diện của các công ty hạ tầng khu công nghiệp thì khó khăn lớn nhất hiện nay là giá điện tăng cao đột xuất làm ảnh hưởng đến sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp và công ty hạ tầng trong việc điều chỉnh hợp đồng bán điện với nhà đầu tư thứ cấp; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để mở rộng khu công nghiệp, làm đường kết nối trong khu công nghiệp, thủ tục làm nhà ở cho công nhân còn phức tạp…Những khu công nghiệp đang gặt khó khăn về giải phóng mặt bằng, đường kết nối là  như: Amata, Hố Nai, Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành…

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh yêu cầu Sở Tài nguyên – môi trường phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, các địa phương, công ty hạ tầng các khu công nghiệp giải quyết nhanh những thủ tục về đất đai để sớm hoàn thành dự án đưa vào khai thác. Vì, công tác giải phóng mặt bằng chậm, kéo dài, giá đất đội lên cao, doanh nghiệp thấy thực hiện dự án không có lợi nhuận sẽ triển khai chậm, như vậy tỉnh sẽ tổn thất rất lớn. Bên cạnh đó, thời gian tới, UBND tỉnh sẽ khống chế giá cho thuê đất để các công ty hạ tầng không tăng quá cao, làm ảnh hưởng đến môi trường và công tác thu hút đầu tư.

                                                            Hương Giang/ĐN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *