Nguyễn Thị Kim Tuyến

Tên: Nguyễn Thị Kim Tuyến

Chức vụ: 

Giám Đốc

Doanh nghiệp: 

Công ty TNHH MTV Bao Bì Ngọc Thanh Phước

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *