Nguyễn Trọng Nhật Hà

Tên: 

 

Nguyễn Trọng Nhật Hà

Chức vụ: Giám Đốc

Doanh nghiệp: 

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhật Hà

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *