NGUYỄN VĂN NHẬN

Tên: 

 

NGUYỄN VĂN NHẬN

Chức vụ: 

GIÁM ĐỐC

Doanh nghiệp: 

CTY TNHH PKĐK LONG BÌNH

Ngành nghề: Y tế,các tổ chức dịch vụ

 

Website:

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *