TRẦN THANH HẢI

Tên: 

 

TRẦN THANH HẢI

Chức vụ: 

 PT.GIÁM ĐỐC

Doanh nghiệp: 

TỖNG CÔNG TY SONADEZI

Ngành nghề: Kinh doanh bất động sản KCN,KDC và các dịch vụ hỗ trợ

 

Website: sonadezi.com.vn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *