ĐỖ VĂN THẮNG

Tên: 

 

ĐỖ VĂN THẮNG

Chức vụ: 

GIÁM ĐỐC-TÀI CHÍNH

Doanh nghiệp: 

TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

Ngành nghề:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *