NGUYỄN QUỐC BẢO

Tên: 

 

NGUYỄN QUỐC BẢO

Chức vụ: 

PGĐKT

Doanh nghiệp: 

CTY TNHH XÂY DỰNG VỖ ĐẮC

Ngành nghề: Xây dựng,cơ khí

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *