TRẦN THỊ THU PHƯƠNG

Tên: 

 

TRẦN THỊ THU PHƯƠNG

Chức vụ: 

GIÁM ĐỐC

Doanh nghiệp: 

CTY TNHH  CỬU LONG

Ngành nghề: Giới thiệu việc làm

 

Website:

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *