ĐOÀN THANH HÙNG

Tên: 

 

ĐOÀN THANH HÙNG

Chức vụ: 

CT HĐQT

Doanh nghiệp: 

CTY TNHH XD&TK TÍN THUẬN

Ngành nghề: Xây dựng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *