ĐOÀN CHÍ DŨNG

Tên: 

 

ĐOÀN CHÍ DŨNG

Chức vụ: 

GIÁM ĐỐC

Doanh nghiệp: 

CTY TNHH PHÚC THỊNH H.D.C

Ngành nghề: Xây dựng,khái thác đá

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *