PHẠM THÁI SANG

Tên: 

 

PHẠM THÁI SANG

Chức vụ: 

P.GIÁM ĐỐC

Doanh nghiệp: 

CTY TNHH THÁI PHÁT

Ngành nghề: Mua bán xe ô tô,xây dựng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *