NGUYỄN VĂN HOÀNG

Tên: 

 

NGUYỄN VĂN HOÀNG

Chức vụ: 

PT.GIÁM ĐỐC

Doanh nghiệp: 

CTY CP ĐỒNG TIẾN

Ngành nghề: Kinh doanh may mặc,nông sản,thiết bị VP

 

Website: www.dovitec.com.vn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *