PHẠM PHƯƠNG

Tên: 

 

PHẠM PHƯƠNG

Chức vụ: 

GIÁM ĐỐC

Doanh nghiệp: 

CTY TNHH THÀNH HƯNG PHÚC

Ngành nghề: Xây dựng,cầu đường

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *