HUỲNH LÊ QUỐC SỸ

Tên: 

 

HUỲNH LÊ QUỐC SỸ

Chức vụ: 

GIÁM ĐỐC

Doanh nghiệp: 

CTY TNHH TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC LƯU THÀNH LỄ 

Ngành nghề: Xây dựng công trình dân dụng,VLXD,vận tải

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *