NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

Tên: 

 

NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

Chức vụ: 

CHỦ CƠ SỞ

Doanh nghiệp: 

CS CHẾ BIẾN VÀ THU MUA NS HOÀNG GIA

Ngành nghề: Thu mua chế biến nông sản

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *