NGUYỄN NGỌC THÀNH

Tên: 

 

NGUYỄN NGỌC THÀNH

Chức vụ: 

GIÁM ĐỐC

Doanh nghiệp: 

XN GỐM TÂN BỮU HÒA

Ngành nghề:

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *