PHAN TRUNG HIẾU

Tên: 

 

PHAN TRUNG HIẾU

Chức vụ: 

CHỦ NHIỆM

Doanh nghiệp: 

HTX DV NN TH AN HÒA

Ngành nghề: Sản xuất cá giống và dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *