PHẠM LIÊN NINH

Tên:  PHẠM LIÊN NINH
Chức vụ:  GIÁM ĐỐC
Doanh nghiệp:  CTY TNHH NINH GIANG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *