NGUYỄN HOÀNG ĐỨC

Tên:  NGUYỄN HOÀNG ĐỨC
Chức vụ:  GIÁM ĐỐC
Doanh nghiệp:  CTY TNHH ĐÓNG TÀU HÀ ĐỨC

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *