LƯƠNG ĐÌNH HIÊN

Tên:  LƯƠNG ĐÌNH HIÊN
Chức vụ:  GIÁM ĐỐC
Doanh nghiệp:   CTY CỔ PHẦN BẢO THẮNG
Ngành nghề:  Mua bán nấm mèo, chế biến nấm mèo ( sơ chế ), vận chuyển hàng hóa

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *