HỒ MINH SƠN

Tên:  HỒ MINH SƠN
Chức vụ:  TỔNG GIÁM ĐỐC
Doanh nghiệp:  CTY CP DỊCH VỤ BẢO VỆ BẢO SƠN
Ngành nghề:  DỊCH VỤ BẢO VỆ BẢO SƠN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *