Hội viên

Đăng ký hội viên

04:44 | 14/07/2015

STT  Mô tả  Download 
1  Điều lệ hội  Tải về
2  Hướng dẫn tham gia  Tải về
3  Đơn gia nhập hội  Tải về
4  Phiếu tìm hiểu thông tin hội viên  Tải về

Quý Doanh nghiệp đăng ký tham gia vào Hội xin tải về các phiếu thông tin trên và gửi về:

File mền:

Email: dntdongnai@gmail.com or phanquyentien7471@gmail.com
SĐT: 0898.798.368 - Mr. Tiến

File gốc xin vui lòng gửi về địa chỉ sau:
  Văn phòng Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai
 (217 Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, BH - ĐN)

  


Quyền lợi và Nghĩa vụ hội viên

1.QUYỀN LỢI CỦA HỘI VIÊN
 • Đựơc hỗ trợ phát triển thương hiệu.
 • Được hỗ trợ phát triển kinh doanh.
 • Được hỗ trợ nâng cao năng lực của doanh nghiệp.
 • Được Hội hỗ trợ bảo vệ quyền lợi hợp pháp.
 • Tăng cường cơ hội giao lưu, giải trí.
 • Lợi ích vô hình: cơ hội giao thương, cơ hội học hỏi kinh nghiệm, cơ hội trải nghiệm v.v.
 • Lợi ích hữu hình: Hỗ trợ cung cấp giải pháp tài chính, chia sẻ kinh nghiệm từ hội viên thành công, tham gia các chương trình đào tạo, tham gia các sự kiện giao lưu, được giới thiệu sản phẩm, dịch vụ trên website của Hội, Cung cấp thông tin của Hội viên trong Hội.
2.NGHĨA VỤ CỦA HỘI VIÊN
 • Thực hiện nghiêm túc Điều lệ Hội.
 • Tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động hội. Góp phần tuyên truyền, vận động, xây dựng phát triển Hội ngày càng lớn mạnh
 • Giới thiệu và lựa chọn những hội viên đủ năng lực, có trách nhiệm và uy tín vào các cấp lãnh đạo của Hội
 • Đóng phí gia nhập Hội và Hội phí hàng năm theo qui định của Hội. Hội phí được đóng 1 lần cho cả năm.
 • Góp phần tuyên truyền và vận động xây dựng phát triển Hội.
 • Giữ gìn và nâng cao uy tín hoạt động của Doanh nhân, thực hiện việc sản xuất kinh doanh theo đúng pháp luật Nhà nước.
 • Hội viên không được sử dụng danh hiệu của Hội nếu việc sử dụng đó làm ảnh hưỏng đến uy tín Hội.
 • Đoàn kết, hỗ trợ, hợp tác giúp đỡ các hội viên khác.
Website Hội Doanh Nhân Trẻ Tỉnh Đồng Nai